Nabór do niepublicznych punktów przedszkolnych

 

w Taciszowie i Kleszczowie

 

na rok szkolny 2014/2015

 

Nabór do niepublicznych punktów przedszkolnych w Taciszowie i Kleszczowie (jeden oddział) będzie prowadzony w terminie od 10.03. do 31.03.2014 r.  zgodnie z regułami określonymi przez fundację zarządzającą.

Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kleszczowie, Urzędzie Gminy Rudziniec pokój nr 22 oraz  na stronie internetowej Urzędu.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kleszczowie zapewnia 6–cio godzinną opiekę i działa równolegle z publicznym oddziałem przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Taciszowie będzie działał od 1.09.2014 r. do 30.06.2015 r. i będzie sprawował opiekę w godzinach od 7:00 do 17:00  dla 15 dzieci. Dzieci będą korzystały z posiłków w ramach cateringu.

Niepubliczne Punkty Przedszkolne działają w oparciu o środki unijne, wiec są niepłatne dla dzieci.

W celu uściślenia warunków działania niepublicznego punktu przedszkolnego w Taciszowie oraz w Kleszczowie w dniu 6 marca 2014 roku o godzinie 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie odbędzie się zebranie informacyjne.

Zatrudnieniem nauczycieli, logopedy, psychologa itp. będzie zajmowała się fundacja zarządzająca. Do czasu zakończenia rekrutacji dzieci, tj. do 31.03.2014 r. nie ma sensu składanie podań o pracę, ponieważ będą one jedynie archiwizowane. Po tym terminie na stronie fundacji, jak również Gminy, ukażą się terminy składania podań, oczywiście kryterium wymaganym będzie wykształcenie.

Zatrudnieniem pracowników obsługi zajmie się Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kleszczowie. Do czasu zakończenia rekrutacji oraz zakończenia remontu, nie będą określone potrzebne stanowiska. Po 15 maja 2014 roku zostaną określone stanowiska obsługi i od tego czasu będą zbierane podania.  Dotychczasowe podania będą jedynie archiwizowane. Podstawowym kryterium zatrudnienia będą kwalifikacje (tam gdzie są takie wymogi, np. palacza CO) oraz mobilność, a więc preferowani będą mieszkańcy Taciszowa.

 

Zapraszamy na zebranie informacyjne w dniu 6 marca 2014 roku

o  godzinie  18:00  w  Szkole  Podstawowej  w  Kleszczowie