28,4,0,95,1
600,600,60,1,2000,3000,20,800
90,150,1,50,12,30,60,1,70,12,1,0,0,0,1,5000
Wirtualny spacer
Otwórz
Gospodarka Odpadami
Otwórz
Tereny inwestycyjne
Otwórz
Pobieranie dokumentów
Otwórz
Punkty adresowe
Otwórz

Listopad 2015
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Detektor burzowy

Mapa burzowa Polski

 

Stawki podatku od nieruchomości na 2014 r.

+

zgodnie z Uchwałą Nr  XXXV/464/2013  Rady  Gminy  Rudziniec  z  dnia  24 października 2013 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

 

 

     Składniki opodatkowania

 

 

Stawka na 2014r.

   

    Grunty związane z prowadzeniem działalności

    gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania

    w ewidencji gruntów i budynków

 

 

 

 0,82 zł  

od 1 m2

  

    Grunty  pod   jeziorami, zajęte   na    zbiorniki  wodne

    retencyjne lub elektrowni wodnych

 

 

4,41 zł
od 1 ha

 

Grunty  pozostałe,  w   tym  zajęte   na   prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

 

0,34 zł
od 1 m2

 

    Budynki mieszkalne i ich części

 

 

                 0,69 zł 

 od 1 m2

 

Budynki  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na  prowadzenie  działalności gospodarczej

 

 

 

               22,13 zł  

                                 od 1 m2

 

    Budynki  lub  ich  części  zajęte  na   prowadzenie

    działalności  gospodarczej   w   zakresie    obrotu  

    kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 

 

               10,50 zł  

                                  od 1 m2

 

    Budynki  lub  ich  części  związane  z  udzielaniem   

    świadczeń zdrowotnych w  rozumieniu  przepisów

    o  działalności  leczniczej  zajęte  przez  podmioty

    udzielające tych świadczeń

 

 

 

                 4,54 zł  

                                   od 1 m2

  

    Garaże  wolnostojące, przybudowane do budynku 

    mieszkalnego  lub   gospodarczego   oraz   części 

    budynków  gospodarczych  zajęte  na  garaże

 

 

 

                7,47 zł

                                  od 1 m2

 

    Budynki letniskowe

 

 

                7,57 zł 

                                   od 1 m2

 

    Budynki  pozostałe, w  tym   zajęte  na   prowadzenie

    odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

    przez organizacje pożytku publicznego

 

 

 

                6,31 zł

                                   od 1 m2

 

    Budowle  lub  ich  części  związane  z  prowadzeniem 

    działalności gospodarczej

 

 

            2 % wartości

  określonej na podstawie art.4    

  ust. 1 pkt  3 i ust. 3-7  ustawy

 o podatkach i opłatach lokalnych

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2014 ROK

+

      Zgodnie z Uchwałą Nr  XXXVI/469/2013  Rady  Gminy  Rudziniec  z  dnia  14 listopada 2013 r.

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie       763,00 zł              

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie        1315,00 zł              

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                1592,00 zł       

 

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

Dwie osie

               1209,00zł         

               1720,00 zł    

Trzy osie

                1444,00 zł        

               2168,00 zł        

Cztery osie  i więcej

 

 

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12 ton

29 ton

               1762,00 zł       

               2516,00zł      

29 ton

 

               2366,00 zł        

               3070,00 zł     

 

3. Od  ciągnika   siodłowego  lub   balastowego   przystosowanego  do   używania    łącznie

     z  naczepą  lub  przyczepą  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów:

- od 3,5 ton a poniżej 12 ton      1876,00  zł                           

 

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub

   przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

Dwie osie

 

 

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12 ton

31 ton

           1762,00 zł     

            2300 ,00     

31 ton

 

           1943,00 zł     

             2372,00zł    

Trzy  osie  I WIĘCEJ

 

 

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12 ton

40 ton

           2227,00zł        

            2372,00     

40 ton

 

           2461,00 zł        

            3070,00zł       

 

5. Od  przyczepy  i  naczepy,  które   łącznie  z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

    masę   całkowitą   od   7 ton   i   poniżej   12   ton,   z   wyjątkiem     związanych    wyłącznie

    z  działalnością    rolniczą    prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  –   807,00 zł

 

6. Od  przyczepy  i  naczepy, które łącznie  z   pojazdem silnikowym  posiadają   dopuszczalną

    masę   całkowitą równą  lub   wyższą  niż  12   ton, z  wyjątkiem    związanych    wyłącznie

    z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna  oś

551,00 zł

               772,00 zł    

Dwie osie

 

 

nie mniej niż

mniej niż

 

 

12 ton

38 ton

              1388,00zł                   

              1876,00 zł   

38 ton

 

              1636,00 zł       

              2337,00 zł            

Trzy  osie  i więcej

              1296,00 zł                

              1761,00 zł      

 

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc siedzących:

a) mniejszej niż 30 miejsc                                        1387,00 zł  

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc              2218,00 zł      

Biuletyn informacji publicznej - łącze

Dziennik ustaw

Monitor Polski

Dzienniki urzędowe

Akty prawa miejscowego

Elektroniczna skrzynka podawcza e-puap

IMGW