Gmina Rudziniec

URZĄD GMINY RUDZINIEC ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec tel: 0-32 400-07-00, fax: 0-32 739-06-14, e-mail: gmina@rudziniec.pl, NIP: 969-160-55-54

AKTUALNOŚCI

Gmina Rudziniec


 Przypominamy telefony kontaktowe w sprawach awarii do Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.

W godzinach pracy: telefon stacjonarny - (032) 230 32 63
Po godzinach pracy: telefon komórkowy – 502 646 682

Adres strony WWW Zakłądu Budżetowego:

ZB.RUDZINIEC.PL


2015-01-23 - Harmonogram zebrań wiejskich w roku 2015

więcej>>


2015-01-21 - Zawiadomienie o posiedzeniu członków Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa

więcej>>


2015-01-16 - Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Ferie z rakietką

więcej>>


2015-01-16 - Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-12-30 - Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w 2015 roku

więcej>>


2014-10-29 - Aktualizacja inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Rudziniec

więcej>>


2014-10-28 - Złote Gody w Gminie Rudziniec

więcej>>


2014-10-08 - Dożynki sołeckie w Bojszowie

więcej>>


2014-09-18 - Obwieszczenie Starosty Gliwickiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego

więcej>>


2014-09-15 - Dzieci klas trzecich Szkół Podstawowych uczą się pływać

więcej>>


2014-09-15 - Magiczny Świat Zabawek - konkurs literacko - artystyczny

więcej>>


2014-09-15 - Ogłoszenie - inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

więcej>>


2014-09-10 - Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć z tegorocznych Dożynek Gminnych

więcej>>


2014-08-25 - Gliwicki "pakON" z myślą o niepełnosprawnych

więcej>>


2014-08-01 - Zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

więcej>>


2014-07-24 - Informacja dotycząca monitorowania prac nad wyznaczeniem ONW

więcej>>


2014-07-17 - Punkt przyjęć dzielnicowych Komisariatu Policji w Pyskowicach

więcej>>


2014-07-10 - Co dalej ze stacją opieki Caritas w Gminie Rudziniec?

więcej>>


2014-07-07 - Eko przedsiębiorstwo - projekt dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

więcej>>


2014-07-01 - Karta Dużej Rodziny - Informacje

więcej>>


2014-06-02 - Budowa gazociągu Tworóg - Kedzierzym-Koźle - informacje

więcej>>


2014-06-02 - Opieka nad dzieckiem w sytuacjach transgranicznych w Unii Europejskiej - ulotka informacyjna

więcej>>


2014-06-02 - Uprowadzenie dziecka za granicę przez rodzica - ulotka informacyjna

więcej>>


2014-05-22 - Zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

więcej>>


2014-05-15 - Harmonogram wywozu śmieci

więcej>>


2014-03-21 - Rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania opłaty skarbowej - dodatek energetyczny

więcej>>


2014-03-14 - Mapy budowy kanalizacji dla miejscowości Rudziniec

więcej>>


2014-03-11 - Dane osób przyjmujących zgłoszenia rolników w zakresie szkód łowieckich - aktualizacja

więcej>>


2014-03-05 - Informacja dla kobiet dotycząca profilaktyki

więcej>>


2014-02-07 - Magiczny świat zabawek oraz sukces ucznia Szkoły Podstawowej w Rudnie

więcej>>


2014-01-31 - Rozkład jazdy komunikacji Gminnej (od 3.02.2014 r.)

więcej>>


2014-01-21 - Informacja dotycząca ważności dowodów osobistych wydanych przed 10 laty

więcej>>


2014-01-16 - Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych i fuduszu alimentacyjnego

więcej>>


2013-12-19 - Urszula Troll sołtys sołectwa Łącza zwyciężcą konkursu "Sołtys - doradca rolników"

wiecej>>


2013-12-19 - I miejsce dla Byciny w konkursie "Piekna Wieś województwa śląskiego"

wiecej>>


2013-12-13 - Informacje o dodatku energetycznym

wiecej>>


2013-11-08 - Zapraszamy do Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu

wiecej>>


2013-11-08 - Laureaci konkursu "Klasowa Eko Maskotka"

wiecej>>


2013-10-09 - Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej w Rudzińcu

wiecej>>


2013-09-13 - Komunikat Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki w sprawie pobierania opłat za wpis do "prywatnych" rejestrów przedsiębiorców

wiecej>>


2013-09-04 - Dożynki Gminne 2013 przeszły do historii

wiecej>>


2013-07-29 - Gmina Rudziniec w odnowie - Audycja w Telewizji Katowice

wiecej>>


2013-05-20 - Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zasad wysyłki bulw ziemniaka do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej

wiecej>>


2013-04-30 - Informacja o realizacji programu profilaktyki zdrowotnej

wiecej>>


2013-04-11 - Zasady przemieszczania ziemniaków

wiecej>>


2013-04-11 - Pismo dotyczące przepustów w zjazdach na nieruchomości

wiecej>>


2013-03-28 - Jak uchronić pola przed GMO?

wiecej>>


2013-02-19 - List Wójta Gminy do mieszkańców w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami

więcej>>


2013-02-12 - Meldunek - jedna wizyta w Urzędzie

więcej>>


2012-11-28 - Pingpongowe Szaolin w Rudzińcu

więcej>>


2012-11-21 - Rzecznik Praw Dziecka z wizytą w Szkole Podstawowej w Rudnie

więcej>>


2012-11-09 - Zmodernizowana sieć tras rowerowych na terenie Powaitu Gliwickiego

więcej>>


2012-08-28 - Ważna informacja dla przedsiębiorców

więcej>>


2012-04-30 - Informacja o zmianie numeru NIP Gminy Rudziniec

więcej>>


2012-04-04 - Informacja dla przedsiebiorców - Ważne terminy w CEIDG

więcej>>


2012-04-04 - Informacja dla przedsiebiorców - Instrukcja wypełniania wniosków w CEIDG

więcej>>


2012-03-21 - Nowy portal internetowy na temat opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech

więcej>>


2012-03-06 - Informacja dotycząca tabliczek adresowych domów

więcej>>


2012-02-08 - Szkoła Podstawowa w Rudnie z wizytą w Warszawie

więcej>>


2012-02-02 - Informacja dotycząca obowiązku umieszczania tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości

więcej>>


2011-03-22 - Dane urzędowych lekarzy weterynarii wykonujących badanie mięsa zwierząt

więcej>>


2010-11-29 - Informacja - Narodowe Siły Rezerwowe

więcej>>


2010-06-10 - Informacja o przeprowadzaniu prac obserwacyjno-pomiarowych w lasach wszystkich kategorii własności

więcej>>


2009-05-28 - Wymiana i unieważnienie dowodów osobistych - informacje

więcej>>


2008-04-28 - Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Rudziniec już działa!

więcej>>


 

 

 


 

W związku z kończącą się kadencją organów wykonawczych w sołectwach Gminy Rudziniec, Wójt Gminy zwołuje zebrania wiejskie, celem wyboru sołtysów i członków rad sołeckich.

Harmonogram zebrań wiejskich w roku 2015

 

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadamia się, iż w dniu 22 stycznia 2015 r., o godz. 15.00 odbędzie się III Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy Rudziniec i zatwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2014 r.

 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

 5. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań przez radnych i sołtysów.

 6. Uchwała w sprawie o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle.

 7. Uchwała w sprawie o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Bycinie.

 8. Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekształcenia Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu w spółkę prawa handlowego z jednoosobowym udziałem Gminy Rudziniec.

 9. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku.

 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

 11. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2016 – 2020”.

 12. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Realizacja Gminnego programu usuwania azbestu”.

 13. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

 14. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/23/2014 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2015 rok.

 16. Odpowiedzi Wójta Gminy Rudziniec na zapytania radnych i sołtysów.

 17. Sprawy różne, wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 18. Zamknięcie posiedzenia.

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Zawiadamia się, że w dniu 27 stycznia 2015 r., godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie członków Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rudziniec na lata 2014 - 2032 wraz z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rudziniec.

 5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudziniec.

 6. Podsumowanie wykonania prac za 2014 rok i prognoza na rok bieżący w Programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec na lata 2010 - 2015 (losowanie uczestników programu).

 7. Sprawy bieżące.

 8. Zamknięcie posiedzenia.

 


 

 

Aktualizacja inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Rudziniec

Wiecej informacji >>TUTAJ<<

 

 

 

 


 

 

 

Złote gody w Gminie Rudziniec

 

Nie każdemu jest dane, by po pięćdziesięciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego, móc raz jeszcze wrócić pamięcią do wzruszającej, wspaniałej chwili zawarcia związku małżeńskiego. Okazją do wspomnień był dzień 09 października 2014 roku, w którym uroczyście obchodzono „Złote Gody” w Gminie Rudziniec.
Podczas części oficjalnej uroczystości słowa podziękowania i uznania oraz gratulacje przekazał Jubilatom za wytrwanie ponad pół wieku w małżeństwie Wójt Gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut.

Wójt  podkreślił, że ich piękny jubileusz to dowód wzajemnego zrozumienia istoty małżeństwa, to wzór dla młodych pokoleń zakładających rodziny. Ich wytrwanie w związku i trud włożony w wychowanie dzieci zasługuje na ogromny szacunek.
Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed ponad pół wiekiem  rodziny doceniony został przez władze państwowe, dowodem czego są przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale”ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut.
Zostało odznaczonych 8 par z gminy Rudziniec.

W gminie  Rudziniec obchodzono również Diamentowe Gody czyli 60 lat po ślubie obchodziły 4  pary oraz 3 pary z 65 letnim stażem małżeńskim czyli Żelazne Gody.
Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Jubilatom wręczono  listy gratulacyjne,  kwiaty i prezenty.
Po części oficjalnej Jubilaci oraz zgromadzeni goście udali się na poczęstunek. Po otwarciu szampana wzniesiono toast i zaśpiewano Jubilatom „STO LAT”.
Podczas uroczystości przygrywał zespół Arkadia Band oraz Mateusz Troll.
Pary, które nie mogły wziąć udziału  w uroczystości zostały odwiedzone  w miejscu zamieszkania.
Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy doczekania kolejnych jubileuszy w zdrowiu i zgodzie

 

 

 

 


 

 

 

Dożynki sołeckie w Bojszowie

Zgodnie z tradycją na początku września poszczególne sołectwa należące do Gminy Rudziniec obchodzą święto żniw, czyli dożynki. 07.09.2014 r. mieszkańcy Bojszowa zakończyli prace na roli oraz dziękowali Bogu za pogodę i zbiory. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Eucharystią w kościele parafialnym. O godz. 11:00 nastąpiło wejście korowodu do kościoła, na którego czele kroczyli strażacy z OSP Bojszów, służba liturgiczna, kobiety niosące koronę żniwną, przedstawiciele Rady Sołeckiej, Wójt Gminy Rudziniec oraz przedstawiciele władz gminnych.

Po zakończeniu mszy św. ponownie zebrał się korowód i ruszył na boisko sportowe, gdzie sołtys Sabina Gabrysiak oraz radny Mateusz Frejno serdecznie powitali wszystkich zebranych i zaprosili do wspólnej zabawy. Następnie głos zabrali wójt Krzysztof Obrzut oraz radny Andrzej Frejno.

Włodarze zadbali o to, aby nie zabrakło atrakcji podczas tegorocznego święta plonów. Najpierw popis dała orkiestra dęta GOK Rudziniec oraz mażoretki, następnie swoje zdolności wokalne zaprezentowały dzieci szkół podstawowych z: Bojszowa, Kleszczowa i Kozłowa, które wspólnie z panią Danutą Fojcik przygotowały bogaty repertuar. Na zaproszenie władz Bojszowa przyjechał znany z TVS zespół B.A.R.

Największą atrakcją tegorocznych dożynek wiejskich w Bojszowie był występ pań należących do Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich w Bojszowie (znanych wszak w całej Gminie Rudziniec ze swej aktywności!): Cecylii Frejno, Sigridy Pieczki, Brygidy Muskalla, Ireny Fojt, Anny Blaszczyk, Gizeli Misała, Haliny Gudowskiej, Marioli Kucza, Magdaleny Misiewicz, Patrycji Frejno. Pan Andrzej Frejno wspomógł panie grą na akordeonie, czyli tzw. ciji. Panie na długo przed tą uroczystością ciężko pracowały, uczestnicząc w próbach, aby dać popis zdolności aktorskich. Zaprezentowały skecz gwarą pt. „Darcie pierza” (którego scenariusz specjalnie na tę okazje napisała pani Celina), przypominając w ten sposób, jak to piyrwy baby spotykały se na szkubkach, kaj mogły se poklachać, pośmioć i jeszcze piyrze wyszkubać! Scena zamieniła się na jakiś czas w kuchnię a panie zadbały o odpowiednie stroje oraz klimat spotkania przi szkubkach. Widzowie, oglądając ich występ, przenieśli się w czasie do przeszłości, kiedy tradycja darcia pierza była powszechnie kultywowana. Ten oryginalny pomysł na ożywienie tradycji niewątpliwie spodobał się tłumnie zebranej widowni, bo brawom nie było końca.

W tym roku, mimo niekorzystnych prognoz, pogoda dopisała. Najważniejsza jednak była pogoda ducha mieszkańców Bojszowa a ta przecież nigdy nie zawodzi!

 

Bożena Kaczmarczyk

 

 

 

 


 

 

Stowarzyszenie GTW Gliwice oraz MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek zapraszają bezrobotne/nieaktywne zawodowo osoby niepełnosprawne w wieku 45+ z powiatu gliwickiego i Gliwic, do udziału w projekcie „Gliwicki pakON”.

PLAKAT

 

 

 

 


 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

W związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno - Rolnicze do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014-2020.

W związku z powyższym Urząd Gminy Rudziniec informuje, że prace monitoringowe na terenie gminy RUDZINIEC będą prowadzone przez specjalistów z Okręgowej Stacji Chemiczno -Rolniczej w Gliwicach w okresie od lipca 2014r. do maja 2015r.

Prowadzone prace monitoringowe są całkowicie anonimowe i badania są bezpłatne, a wyniki mogą przynieść znaczące korzyści rolnikom w perspektywie lat 2014-2020.

Wyniki badań zostaną przekazane do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy ONW.

 

 

 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Informuję, że w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia mieszkańcom Gminy lepszego kontaktu z dzielnicowymi z dniem 1 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Rudzińcu ul. Gliwicka 26 utworzony zostanie punkt przyjęć dzielnicowych Komisariatu Policji w Pyskowicach.

Dyżury funkcjonariuszy Policji będą pełnione w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00 w sali konferencyjnej urzędu.

 

Wójt Gminy Rudziniec

Krzysztof Obrzut

 

 


 

 

 

 

Co dalej ze stacją opieki Caritas w Gminie Rudziniec ?

Caritas Diecezji Gliwickiej informuje, że w związku wygaśnięciem w dniu 30 czerwca br. umowy na świadczenie usług pielęgniarsko-opiekuńczych oraz w związku z faktem nie wybrania przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferty Caritas na okres od 1 lipca 2014 r. do czerwca 2019 r. zmuszony jest zakończyć opiekę pielęgniarsko – opiekuńczą finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Informacja o zakończeniu opieki zgodnie z procedurami zostanie przekazana do lekarzy pierwszego kontaktu. Rodziny i opiekunowie chorych zostali poinformowani do kogo mają się zwrócić w kwestii dalszej opieki. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Caritas Diecezji Gliwickiej, pielęgniarki zostały zobligowane do monitorowania stanu zdrowia osób, u których zakończona została pielęgnacja do momentu przejęcia pacjentów przez pielęgniarki świadczeniodawców, którzy wygrali konkurs w NFZ.

Gmina Rudziniec, do 31.12.2014 roku ma podpisaną umowę z Caritas Diecezji Gliwickiej na kwotę 80 000 zł i zgodnie z podpisaną umową nadal będą prowadzone usługi.

Mamy nadzieję, że dotychczasowa 22 letnia współpraca będzie kontynuowana na przyszłe lata. Wierzymy ze środki finansowe; Caritas, samorządów, PFRON i dobrych ludzi pozwolą na dalszą działalność, liczymy również na zmianę stanowiska NFZ w Katowicach.

 

 


 

 

 

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), w ramach którego wprowadzona została mająca zasięg ogólnopolski, Karta Dużej Rodziny. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny wydana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu, ul. Gliwicka 26, zamieszkałego na terenie gminy Rudziniec. Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób objętych pieczą zastępczą - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Informacja telefoniczna udzielana jest  pod numerem telefonu 32 4000 777 
Informacje są również dostępne na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl zakładka -> Duża rodzina.

 

 

 


 

 

 

Mapy budowy kanalizacji dla miejscowości Rudziniec

 

Wójt Gminy Rudziniec zwraca się z prośbą do mieszkańców Rudzińca o zapoznanie się z mapami budowy kanalizacji dla miejscowości Rudziniec.

Mapy w wersji elektronicznej są zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.rudziniec.pl , zakładka AKTUALNOŚCI

Mapy w wersji papierowej dostępne są w siedzibie urzędu przy ul Gliwickiej 26 , pokój nr 15

Uwagi można przesłać w wersji elektronicznej na adres eko@rudziniec.pl lub tradycyjnie poprzez biuro podawcze.

Ewentualne uwagi winny być przesłane jak najszybciej tj do 24 marca 2014r. i powinny zawierać co najmniej wskazanie adresu posesji / nr działki / oraz treść uwagi.

Po zebraniu uwag planujemy zaprosić mieszkańców na zebranie celem omówienia dalszych działań w zakresie budowy kanalizacji dla miejscowości Rudziniec.

 

Rys1 – Rejon ulic: Dębowa, Piaskowa, Gliwicka od DINO do kanału, Szkolna od nr 14

 

Rys 2- Rejon ulic: Gliwicka od torów kolejowych do DINO, Szkolna od początku do nr 20, Leśna, Kolejowa, Osiedleńcza, Nowa, Opolska, Sportowców.

 

Rys 3 – Rejon ulic: Gliwicka od nr 27 do torów kolejowych, Olchowa, Młyńska,

 

Rys 4- Rejon ulic: Gliwicka od początku do nr 23, Zamkowa, Parkowa, Lipowa od nr 20, Górna od nr 4 do nr 27, Wodna, Polna od nr 10, Wierzbowa,

 

Rys 5- Rejon ulic: Górna do nr 12, Akacjowa, Jaśminowa, Ogrodowa, Polna do nr 12, Klonowa, Cicha

 

Rys 6 Rejon ulic: Zamkowa, rejon dawnego PGR, pałac

 

Rys 7 Rejon ulic: Opolska od boiska do Niezdrowic, Sosnowa, Stawowa

 

 

 


 

 

Urząd Gminy Rudziniec podaje poniżej adresy stron internetowych na których znajduje się praktyczny poradnik dla kobiet na temat profilaktyki, a pod hasłem „Gdzie się badać” lista adresów i telefonów do śląskich przychodni, które wykonują bezpłatne badania profilaktyczne w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 

 

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy:

Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział

w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-101 Gliwice

tel. 032 278 97 58

www.rakszyjki.org

e-mail:biurowok-sm@io.gliwice.pl

 

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi:

Centrum Onkologii-Instytut

im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział

w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-101 Gliwice

tel. 032 278 96 73

www.raksutka.org

e-mail:biurowok-p@io.gliwice.pl

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Magiczny świat zabawek”- międzyszkolny konkurs literacko-fotograficzny

organizowany przez Szkołę Podstawową w Rudnie

pod patronatem honorowym m.in. Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka

 

O tym, że zabawki posiadają osobliwą magię, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Doskonale wiedzą to też nauczyciele pracujący w SP w Rudnie, którzy wpadli na pomysł, aby zorganizować konkurs, którego tematem przewodnim uczynili właśnie przedmioty wykorzystywane przez młodych ludzi w trakcie ich czynności ludycznych.... Więcej

Galeria zdjęć z konkursów

Ponadto:

Paweł Szubert – zwycięzca VI Spichlerzowego Przeglądu Gwary Śląskiej

Godomy po naszymu”

 

Paweł jest uczniem kl. V Szkoły Podstawowej w Rudnie. Na co dzień chętnie gra w piłkę nożną na pozycji pomocnika, jeździ na rowerze, uczy się gry na trąbce oraz pobiera lekcje śpiewu. W czasie wolnym z przyjemnością sięga po lekturę. Ostatnio czyta książki Marka Szołtyska i zainspirowany przykładami starych śląskich „graczkow”, które prezentuje autor, próbuje konstruować własne.

Paweł - choć jest jeszcze dzieckiem - doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że znajomości gwary wstydzić się nie musi, wręcz przeciwnie, jest to dla niego powód do dumy. Zwycięstwo w VI Spichlerzowym Przeglądzie Gwary Śląskiej „Godomy po naszymu” jest niewątpliwie jego największym sukcesem. Tekst na temat ferii, który wygłosił, został napisany przez jego polonistkę p. Bożenę Kaczmarczyk. Trzeba jednak podkreślić, że był on efektem wielu rozmów, jakie nauczycielka prowadziła z uczniem na temat tego, w jaki sposób spędza on ferie. Paweł zaś najbardziej lubi kulig i rzucanie się kulkami ze śniegu, więc o tym „rozprawioł” przed komisją i liczną widownią.

- Paweł jest bardzo zdolnym uczniem. Na scenie czuje się, jak ryba w wodzie. Potrafi tańczyć, śpiewać, gra na trąbce, poza tym ma bardzo dobrą dykcję. Z nieukrywaną dumą słucham, w jaki sposób interpretuje i prezentuje tekst, który napisałam – podkreśla Bożena Kaczmarczyk.

Umiejętność posługiwania się gwarą śląską powoli zanika. Tym bardziej więc cieszy postawa osób takich, jak Paweł Szubert, które śląsko „godka pielęgnują i rada się nią posługują”, czyniąc z niej istotny element swej tożsamości regionalnej.


 

 


 

 

 

Rozkład jazdy komunikacji gminnej  (od 3.02.2014)

Uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości cen biletów komunikacji gminnej oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji gminnej w Rudzińcu

 


 

 

 

W 2014 roku tracą ważność dokumenty wydane przed 10 laty. Sprawdź , czy nie dotyczy to twojego dowodu osobistego. Data ważności umieszczona jest w prawym dolnym rogu. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w Urzędzie Gminy Rudziniec pokój nr 16. Do wniosku o wymianę dowodu osobistego należy dołączyć dwie aktualne fotografie w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem. Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne.

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że od dnia 01 stycznia 2014 r. świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu, przy ul. Gliwickiej 26.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  32/4000 773

 

 


 

 

 

 

DODATEK ENERGETYCZNY

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

 1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc;

 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;

 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.

 

DRUK WNIOSKU

 


 

 

 

 

LAUREACI KONKURSU

KLASOWA EKO-MASKOTKA”

 

Do „Turnieju o tytuł najbardziej ekologicznej klasy (grupy) Gminy Rudziniec” (II etapu konkursu), który odbędzie się 30 listopada 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec zakwalifikowały się następujące klasy (grupy):

 

 • Kl. V Szkoły Podstawowej w Bycinie - maskotka „Misia Segregusia”

 • Kl. V Szkoły Podstawowej w Rudnie – maskotka „Eko-kruszyna”

 • Kl. V Szkoły Podstawowej w Bojszowie – maskotka „Krokożabozaur”

 • Kl. V Szkoły Podstawowej w Kleszczowie – maskotka „Kot gazeciarz”

 • Grupa GOK Rudziniec – maskotka „Żyrafa ekolog”

 • Kl. VI Szkoły Podstawowej w Poniszowicach – maskotka „Robot Henio”

 • Kl. 3D Gimnazjum w Rudzińcu – maskotka „Berbla”

 • Kl. 1A Gimnazjum w Rudzińcu – maskotka „Ekosmogk”

 • Kl. 1C Gimnazjum w Rudzińcu – maskotka „Zenek śmieciuch”

 • Kl. 2C Gimnazjum w Rudzińcu – maskotka „Śmieciowy Hajnsz”

 • Kl. 2D Gimnazjum w Rudzińcu – maskotka „Żółwica Mariolka”

 

Po odbiór nagród w konkursie „Klasowa Eko-Maskotka” zapraszamy następujące klasy(grupy):

 • Przedszkole Rudziniec – maskotka „Eko-gąsienica EKORUDKA”

 • Przedszkole Rudziniec – maskotka „Eko-krasnal”

 • Kl. II Szkoły Podstawowej w Kleszczowie „Miś śmiecioch”

 • Kl. II Szkoły Podstawowej w Rudzińcu – maskotka „Stonoga Luiza”

 • Kl. I Szkoły Podstawowej w Rudzińcu – maskotka „Ekosierściuch”

 • Grupa GOK Rudziniec – maskotka „Eko-krowa Edzia”

 • Kl. II Szkoły Podstawowej w Poniszowicach - maskotka „Uszatek, Żółtek”

 • Kl. III Szkoły Podstawowej w Poniszowicach- maskotka zbiorowa

 • Kl. II Szkoły Podstawowej w Kleszczowie – maskotka „Sowa mądra głowa”

 

 

Poszczególne miejsca ww. klas(grup) zostaną ogłoszone podczas „I Rudzinieckiego Spotkania z Recyklingiem. Recykling – to proste!” w dn. 30 listopada 2013r.

Klasy (grupy), które zakwalifikowały się do “Turnieju o tytuł najbardziej ekologicznej klasy(grupy) Gminy Rudziniec” zachęcamy do zapoznania się z listą pytań konkursowych, dostępnych na stronie internetowej www.gokrudziniec.pl i www.rudziniec.pl

 

SERECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 


 

 

 

Centrum Inicjatyw Lokalnych organizowało ogólnopolski konkurs plastyczny „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. W konkursie uczestniczyło ponad półtora tysiąca dzieci z całego kraju, w tym uczniowie przedszkoli i szkół z terenu Gminy Rudziniec.

W kategorii 4 - 6 lat I miejsce zajęła Alicja Klencz z Rudzińca pracą pt. „Adam i Ewa”. Serdecznie gratulujemy.

 

 


 

 

 

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierającymi określenia typu – Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i Rejestr itp. – kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty. Treść wezwania wprowadza w błąd i sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty – w przedziale od 72 zł do 248 zł – na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego. Wpisani do CEIDG przedsiębiorcy zgłaszają skargi do Ministra Gospodarki w związku ze wspomnianym działaniem. Wielu przedsiębiorców, mimo zamieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie internetowej CEIDG, nieświadomie dokonuje wpłat, ponieważ powoływanie się w treści pism na wpis do „Centralnego Rejestru” lub „Rejestru Polskich Podmiotów” stanowi silny czynnik motywacyjny dla przedsiębiorców i skłania ich do zapłaty żądanej kwoty.

Wszystkie tego typu sprawy są przez Ministerstwo Gospodarki przekazywane do właściwych prokuratur, ponieważ ww. działania mogą również odpowiadać znamionom przestępstwa, o którym mowa w art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

W związku z powyższym Ministerstwo Gospodarki sygnalizuje rozważenie przez poszczególne organy gmin możliwości podjęcia działań informacyjnych bezpośrednio w urzędach, bądź na obszarze gminy, np. poprzez przekazywanie odpowiednich informacji przez urzędników przyjmujących i przekształcających wnioski o wpis do CEIDG, poprzez zamieszczenie ogłoszeń mailowych na stronach internetowych urzędów oraz poprzez podanie do wiadomości przedmiotowych informacji w formie papierowej. Celem tych działań powinno być uświadamianie przyszłych i obecnych przedsiębiorców, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG. 
Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. 
Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.

Dotychczas odnotowano następujące nazwy „prywatnych” rejestrów:

1.      „Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców” Sp. z o.o., Ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;

2.      „Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych” EEIDG Sp. z o.o., Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;

3.      „Ewidencja Działalności Gospodarczych” s.r.o. INF.DAT, Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

4.      „Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych”, czyli FIRM.INFO Sp. z o.o., Ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;

5.      „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych”, czyli GALOR Sp. z o.o.

6.      „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” Rafał Nobis, Al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;

7.      „Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych” Tomasz Zabilski, Ul. Piastowska 1/2,  48-300 Nysa;

8.      „Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej” Mariusz Sebastian Breczko Białystok;

9.      „Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach”, Ul .Piękna 68, 00-672 Warszawa;

10.      „Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach” Ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.”

 

 


 

 

 

 

Tegoroczne dożynki Gminne odbyły się 25 sierpnia br. w miejscowości Rudziniec a plac dożynkowy zlokalizowany był na boisku sportowym LKS AMATOR RUDZINIEC.

Punktualnie o godz. 12 spod Urzędu Gminy w kierunku placu dożynkowego ruszył korowód dożynkowy. Korowód dożynkowy prowadzony był przez orkiestrę dętą z Brzezinki pod batutą pana Marcina Kałuska. Za licznie zgromadzonymi pocztami sztandarowymi, z tradycyjnym bochnem chleba szli tegoroczni starostowie dożynkowi – małżonkowie Żaneta i Artur Mynarek. Tuż za nimi włodarze Gminy – Wójt Gminy – Krzysztof Obrzut z małżonką, Z-ca Wójta Gminy – Andrzej Hosz, Przewodniczący Rady Gminy – Bernard Kukowka z małżonką, pozostali radni Rady Gminy Rudziniec, sołtysi, zaproszeni goście w tym przedstawiciele delegacji z Gminy Złoty Stok.

Najbarwniejszą i najatrakcyjniejszą częścią korowodu były prezentowane scenki rodzajowe. Zachwyt i słowa uznania budziły prezentowane przez wszystkie sołectwa gminy korony dożynkowe.

W trakcie mszy św. dziękczynnej, która w tym roku odprawiana była w plenerze na placu dożynkowym ks. Proboszcz. Eugeniusz Sosulski podziękował rolnikom za ich ciężką pracę na rolni.

Przybyłych gości powitał Krzysztof Obrzut , Wójt Gminy Rudziniec. Gospodarz Dożynek zwrócił się do rolników, którym serdecznie podziękował za trud i zaangażowanie w codziennej pracy. Dalej wójt podziękował za piękne, misternie wykonane wieńce dożynkowe, które są dowodem, że ziarna na nowy chleb i na nowy zasiew nie zabraknie, jak nie zabraknie nadziei i wiary na przyszłe plony.

Tegoroczni Starostowie: Żaneta i Artur Mynarek - słowami „przekazujemy bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż - proszę podzielić go równo i sprawiedliwie tak, aby nikomu go nie zabrakło … przekazali na ręce Gospodarza- Wójta Gminy bochen chleba.

Następnie, Wójt Gminy podziękował za doczasową współpracę Panu Tadeuszowi Mamokowi – Nadleśniczemu Nadleśnictwa Rudziniec.

W trakcie tegorocznych dożynek nastąpiło również uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy gminami: Gminą Rudziniec a Gminą Złoty Stok. Porozumienie podpisali ze stronnym Gminy Rudziniec: Wójt – Krzysztof Obrzut oraz Bernard Kukowka – Przewodniczący Rady Gminy Rudziniec. Zaś Gminę Złoty Stok reprezentował Burmistrz – Stanisław Gołębiowki oraz Krystyna Grzech – Przewodnicząca Rady Gminy Złoty Stok.

Po przemówieniach zaproszonych gości zostały uhonorowane okolicznościowymi dyplomami wieńce dożynkowe przygotowane przez wszystkie sołectwa Gminy Rudziniec. Licznie odwiedzający plac dożynkowi goście mieli okazję podziwiać aż 17 przepięknych wieńców dożynkowych.

Po zakończonej oficjalnej części uroczystości odbył się koncert zespołu GokArt, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach. Następnie na scenie gościliśmy zespół ARKADIA BAND w repertuarze śląskim oraz NAS TROJE I MOCHEROWE BERETY w programie biesiadno – kabaretowym.
Gwiazdą tegorocznych dożynek był zespół KARAWANA, który przypomniał największe przeboje z lat 60 i 70-tych. . Uczestnicy Dożynek usłyszeli na żywo m. in.  „Brunetki, blondynki, „Pamiętam Ciebie z tamtych lat”; „Nie jesteś sama” i wiele, wiele innych przebojów. Zabawa taneczna w rytmach zespołu TRANS zakończyła się już po północy.

Oprócz wielu atrakcji związanych z występami artystycznymi organizatorzy zadbali także o najmłodszych uczestników. Z myślą o nich przygotowane zostały bezpłatnie urządzenia zabawowe, pokaz magii i iluzji, słodycze oraz napoje.

Niedzielna uroczystość upłynęła pod szyldem wielu wrażeń i dobrej zabawy. Pogoda również nie zawiodła. Atrakcje zapewnione przez organizatorów spotkały się ze wspaniałym odbiorem ze strony mieszkańców gminy i gości z okolicznych miejscowości.
 Wielkie uznanie i podziękowanie należy się sponsorom, mieszkańcom Rudzińca oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i sprawnego przeprowadzenia tegorocznych dożynek gminnych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z imprezy

 

 


 

 

 

 

"Gmina Rudziniec w odnowie"

 audycja zrealizowana przez Śląski Urząd Marszałkowski

 


 

 

Meldunek - jedna wizyta w Urzędzie

 

 

Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym są załatwiane podczas jednej wizyty w urzędzie. Od Nowego Roku nie musimy najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonujemy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie podajemy informacji o wykształceniu czy obowiązku wojskowym. Nie ma również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej. Ułatwienia w kwestiach meldunkowych przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Od 1 stycznia 2013 r. zniesione zostały niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Zgodnie z nowymi przepisami nie musimy najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonujemy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

Od Nowego Roku przy dokonywaniu meldunku nie ma obowiązku podawania informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Zniesione zostały również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Wcześniej, zgodnie z przepisami, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego groziła m.in. grzywna. Dłuższy jest także termin na zgłoszenie meldunku. Z wcześniejszych 4 dni termin został wydłużony do 30 dni. Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące. Ponadto od 1 stycznia 2013 roku zniknął obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nieprzekraczający trzech miesięcy.

Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Nie ma także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 roku.

 

 

 

 


 

 

 

Pingpongowe Szaolin w Rudzińcu

 

Tenis stołowy w Gliwicach i okolicy kuleje, a zapobiec temu może pokolenie, które rozumie znaczenie oświaty w szkoleniu, popartym intensywnym treningiem. W Rudzińcu, naprzeciw temu wyzwaniu powstaje, niemający na Śląsku odpowiednika – pingpongowy ośrodek doskonalenia sportowego.

 

W rudzinieckim gimnazjum, z dala od miejskiego zgiełku, otoczonego lasami, rozpoczyna działalność Akademia Tenisa Stołowego - Atom & Iwan & Daro. Nie sposób jednak tego dokonać bez uważnego oka profesjonalnej kadry trenerskiej, a te atuty posiadają animatorzy pomysłu: Jarosław Tomicki - aktualny, indywidualny vice mistrz Polski, mistrz Polski w grze podwójnej w tenisie stołowym i zdobywca drużynowego pucharu Polski 2012, Grzegorz Iwaniuk - znakomity szkoleniowiec, utytułowany nestor AZS Gliwice i nadal czynny zawodnik rozgrywek ekstraklasy oraz Dariusz Steuer - aktualny mistrz Europy służb mundurowych z Hiszpanii. Tej światłej inicjatywie stowarzyszenia sprzyja "Nadleśnictwo Rudziniec" kierowane przez Tadeusza Mamoka, również prezesa stowarzyszenia, oraz gliwicka "Bacha Sport", która ufundowała stoły i niezbędny sprzęt sportowy. Głównymi zadaniami akademii będzie szkolenie dzieci, młodzieży, ale i osób starszych, bo tenis stołowy nie ma barier wiekowych. Służyć temu będą również obozy sportowe i pokazy gry w pingponga, a wszystko to podporządkowane nadrzędnemu celowi - popularyzacji tenisa stołowego i jego renesansowi na ziemi gliwickiej, Śląsku i w całym kraju. Każda idea ma swoich pionierów i popularyzatorów, tym razem entuzjazm jest tak mocny, a logika spójności poukładana, że można śmiało ufać w powodzenie dobrze obranego kierunku. Jednakże, logice przygotowania projektu jeszcze nie koniec, bo nad zdrowiem i rozwojem tężyzny fizycznej podopiecznych, będzie czuwać gliwicka "Rehamedica". Oczywiście, myliłby się ktoś, gdyby sądził, że we współczesnym tenisie stołowym wszystko zależy od sprawności fizycznej. Wieloletnie badania metodyki – jak szkoli się mistrzów świata, dowodzą o silnym powiązaniu z treningiem umysłu (świadomości). Trening mentalny odkrywa i rozwija umiejętność utrzymania w sobie poziomu gotowości podczas gry na treningu i na zawodach. Ćwiczenie motywacji, radzenia sobie z emocjami, koncentracji, optymizmu w myśleniu, uwiarygadnia sukcesy w sportowej rywalizacji, ale i kształtuje uniwersalne cechy psychiczne, przydatne w innych dziedzinach życia, w szkole, w pracy, w domu. Lucjan Błaszczyk, 3-krotny olimpijczyk, wielokrotny medalista mistrzostw Europy i Polski mówi, że trening mentalny zawsze pomaga wydobyć w sobie wojownika.

Tak przygotowanemu w pełni organizmowi, zaopatrzonemu w niezbędne środki przyświeca motto: "W tenisie stołowym potrzebny jest czysty umysł i serce do gry." Wystarczy tylko zaprosić zainteresowanych do wiele obiecującego "Szaolinowa", życzyć doskonalenia kunsztu walki na stołach pingpongowych i osiągania bliskich ideałowi elementów mentalnej równowagi.. Zajęcia będą się odbywały w Gimnazjum w Rudzińcu, przy ulicy Gliwickiej 5, w poniedziałki od 18:00 do 20:00 i w środy od 16:00 do 18:00. Ze sportowym pozdrowieniem zapraszają chętnych w każdym wieku Atom & Iwan & Daro. www.akademiats.pl

 

Andrzej Krypel

 

 


 

 

 

Rzecznik Praw Dziecka wyróżnia Szkołę Podstawową w Rudnie

 

12 listopada 2012 r. dla mieszkańców gminy Rudziniec był dniem wyjątkowym, ponieważ właśnie wtedy Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka - „wpadł z przyjacielską wizytą” do Szkoły Podstawowej w Rudnie. Ta placówka edukacyjna znana wszak w naszej gminie z oryginalnych pomysłów i ogromnego zaangażowania uczniów oraz nauczycieli w życie społeczności lokalnej, została wyróżniona przez współczesnego obrońcę praw dziecka już w 2010 r. Wówczas to Rzecznik po raz pierwszy przekroczył jej progi, natomiast w styczniu bieżącego roku zaprosił uczniów z Rudna najpierw do Katowic a później do Warszawy na uroczystą inaugurację Roku Korczakowskiego.

Na spotkanie z Rzecznikiem do Rudna przybyli zaproszeni goście: wójt gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut, dyrektor Delegatury w Gliwicach Zdzisława Waniek, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec Tadeusz Mamok oraz sołtys Rudna Renata Böhm. Dyrektor Ewa Dohrmann powitała wszystkich a następnie oddała głos dzieciom. Uczennice kl. VI – Wiktoria Karaszewska, Julia Rapsiewicz oraz Karolina Zgorzałek „po naszymu”, czyli po śląsku przekonywały Rzecznika, że do gminy Rudziniec warto przyjeżdżać częściej, bo na gości czeka tu moc atrakcji. Ich występ artystyczny został wzbogacony piosenkami eksponującymi walory naszej Małej Ojczyzny, skomponowanymi przez dzieci. Kolejnym punktem programu był taniec – belgijka, do którego został zaproszony również Rzecznik. Ta wspólna zabawa sprawiła wszystkim dużo przyjemności i radości. Aby podziękować propagatorowi idei Janusza Korczaka za wsparcie i okazaną pomoc, uczennica kl. VI Karolina Zgorzałek napisała wiersz-apel do dorosłych, w którym – w imieniu wszystkich dzieci – upominała się o ich prawa. Ten wiersz wraz z portretem J. Korczaka został wręczony Rzecznikowi na pamiątkę jego przyjazdu do Rudna. Korzystając z okazji, Rzecznik przypomniał dzieciom, kim był J. Korczak oraz dlaczego postać ta jest tak wyjątkowa a jego idee wciąż aktualne. Na zakończenie wizyty Marek Michalak odwiedził Rudnowską Izbę Pamięci.

Najlepszym dowodem na to, że Rzecznik darzy ogromną sympatią Szkołę Podstawową w Rudnie - a tym samym całą gminę Rudziniec - jest fakt, że wciąż pamięta o tej szkole i wraca w jej skromne progi. Cieszymy się z tego wyróżnienia i wyrażamy wdzięczność Rzecznikowi za pamięć oraz ciepłe słowa. Będą one dla nas motywacją do dalszych działań.

 

Bożena Kaczmarczyk

 

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII

 

List do Dorosłych

Każde dziecko, czy to duże, czy małe,

ma swoje prawa!

Jak brzmią? Po co one? Na co? Komu?...

Zaczynają się pytania.

Mój drogi Dorosły – spójrz!

Zatrzymaj się choć na chwilę a zrozumiesz.

Zmienia się los dziecka.

Kiedyś często bite, zastraszane,

bez miłości, szczęścia i dzieciństwa,

teraz pomocną dłoń otrzyma.

Niektórzy tego nie rozumieją.

Czy to takie trudne? Czy tak trudno to pojąć?

Janusz Korczak to rozumiał,

bo kochał dzieci - oddał przecież za nie życie.

Wszak nie każdy zdobyłby się na takie poświęcenie.

A czy Ty potrafiłbyś ???

Pomyśl...

On odpowiedział bez wahania!

 

Karolina Zgorzałek -

uczennica klasy VI

Szkoły Podstawowej

w Rudnie

 

 

 


 

 

Kończy się realizacja projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013, Priorytet III Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna / podmioty publiczne.

Projekt był realizowany wspólnie przez Powiat Gliwicki, pełniący rolę lidera oraz wszystkie gminy z terenu powiatu – Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Sośnicowice, Rudziniec, Toszek i Wielowieś.

Projekt miał na celu utworzenie zaplecza turystycznego dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego poprzez zmodernizowanie i oznakowanie sieci tras rowerowych o długości 211,5 km na terenie powiatu gliwickiego oraz utworzenie czterech obiektów infrastruktury okołoturystycznej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu oraz mapami tras na stronach Powiatu Gliwickiego

 

 


 

 

 

UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

Poniżej przedstawiamy przykład przysyłanej do przedsiębiorców korespondencji

>>>>>POBIERZ<<<<<

KOMUNIKAT CEIDG

 

 


 

 

Urząd Gminy Rudziniec informuje, iż z dniem 1 maja 2012r. zmieniają się dane niezbędne do wystawienia faktury VAT/rachunku z dotychczasowych na:

Gmina Rudziniec

ul. Gliwicka 26

44-160 Rudziniec

NIP: 969-160-55-54

Prosimy o uwzględnienie przedstawionych powyżej zmian we wszystkich dokumentach księgowych wystawianych dla Urzędu Gminy Rudziniec od dnia 1 maja 2012r.

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

Informacja dotycząca tabliczek adresowych domów

 

 


 

 

 

Gmina Rudziniec została wyróżniona, bowiem Szkoła Podstawowa w Rudnie została zaproszona przez Rzecznika Praw Dziecka do współpracy przy organizacji katowickiej konferencji. Co więcej, rudnowskie dzieci dały w Katowicach (przed liczną widownią) pokaz swoich zdolności aktorskich. Pod opieką Pani Dyrektor Ewy Dohrmann i Pani Małgorzaty Prochoty przygotowały przedstawienie zatytułowane „Z Korczakiem w tle”, inspirowane powieścią „Król Maciuś Pierwszy”. Ich pokaz artystyczny napawa nas wszystkich dumą, ponieważ występując przed Rzecznikiem i innymi znakomitymi gośćmi, reprezentowały nie tylko imię szkoły, ale i całej Gminy Rudziniec. Cieszymy się, że dziecin z Rudna, choć mają jeszcze niewiele lat, to w tak dojrzały sposób potrafią rozmawiać na „poważne tematy”, mają bogate przemyślenia, którymi dzielą się z innymi. Przypomnieli oni wszystkim, że dzieci, mają swoje prawa, które dorośli powinni respektować. W wzruszający sposób dali wyraz postulatom „Starego Doktora” – pokazali, że dziecko jest człowiekiem. Można by rzecz: ich występ był kwintesencją creda pedagogicznego Wielkiego Obrońcy Praw Dzieci.

Po raz kolejny Rzecznik Praw Dziecka udowodnił swoją sympatię dla Szkoły Podstawowej w Rudnie i Gminy Rudziniec, zapraszając dzieci do Warszawy na uroczystą inaugurację Roku Korczakowskiego 18 stycznia 2012 r. Dwadzieścioro czworo dzieci pod opieką Pani Dyrektor Ewy Dohrmann, Pani Małgorzaty Prochoty, Małgorzaty Mamok-Migurskiej i Bożeny Kaczmarczyk, wraz z pracownikiem Gminy Rudziniec Inspektotem ds Oświaty - Panią Brygidą Gomolla w zastępstwie Wójta Gminy Rudziniec Pana Krzysztofa Obrzuta oraz Wicedyrektorem Gliwickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach , Panią Elwirą Barańską-Szczerbą, o trzeciej nad ranem wyruszyło autokarem z Rudna, by kilka godzin później cała Warszawa usłyszała o Gminie Rudziniec... czytaj cały artykuł

Więcej zdjęć w galerii

 

 


 

 


 

 

 

DANE TELEADRESOWE URZĘDOWYCH LEKARZY WETERYNARII WYKONUJĄCYCH BADANIE MIĘSA POCHODZĄCEGO OD ZWIERZĄT PODDANYCH UBOJOWI W GOSPODARSTWIE ORAZ ZWIERZĄT ŁOWNYCH

 

Imię i nazwisko urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego do badania na terenie powiatu gliwickiego, miasta Gliwice, miasta Zabrze

 

Siedziba Organu Urzędowego Badania

Eugeniusz Aparta

Gierałtowice

ul. Korfantego 12

32/235-31-94 601 851 193

Andrzej Hałun

Jacek Spólnicki

Gliwice

ul. Ku dołom 6

32/ 231-16-80

Fax: 32/ 230 58 58

Joachim Student

Sośnicowice

ul. Szkolna 5

32/238-71-84

Dariusz Osadców

Stanisław Marszałek

Pyskowice

ul. Czyżyków 9

32/233-22-65 32/333-20-75

603 747 572

Andrzej Kurek

Toszek

ul. Poprzeczna 9

32/233-41-64

Krzysztof Markiewicz

Knurów

ul. Szpitalna 9

32/235-25-82

 

 Powiadomienie o zamiarze dokonania uboju

 


 

 

Informacja - Narodowe Siły Rezerwowe

 


 

 

 

Informacja o przeprowadzaniu prac obserwacyjno-pomiarowych w lasach wszystkich kategorii własności

 

 


 

 

Dane osób przyjmujących zgłoszenia rolników w zakresie szkód łowieckich

 

Koło Łowieckie

Dane osób przyjmujących zgłoszenia szkód łowieckich

Koło Łowieckie „ŁOŚ”

Marek Porębski

44-180 Płużniczka, ul. Wiejska 26

Koło Łowieckie „JELEŃ”

Wojciech Kloc

40-741 Katowice, ul. Śląska 4

Koło Łowieckie „DANIEL”

Marek Gałka

44-160 Rudziniec ,Sportowców 1a

Koło Łowieckie „DARZ BÓR”

 Zgłaszanie szkód kierować na adres :

Koło Łowieckie „Darz Bór”

ul. Strzelecka 17, 44-180 Toszek

Obwód Łowiecki Nr 85 i 118-

Nadleśnictwo Rudziniec

zgłoszenia kierować na adres : PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec ,44-160 Rudziniec

ul. Leśna 7 ,fax 32 300 81 60

Koło Łowieckie

CIETRZEW”

Zgłoszenia szkód kierować na adres :

Wiktor Kupczyk, 44-180 Toszek, ul. Wielowiejska 18

 

Wzór wniosku dot. zgłaszania szkód można pobrać TUTAJ, w siedzibie urzędu lub u sołtysa wsi. Wzór wniosku dla Nadleśnictwa można pobrać TUTAJ. Do pobrania udostępniamy także rozporządzenie.

  

 

WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

 

Od  dnia  1  stycznia 2009r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania   dowodów  osobistych      zgodnie z ustawą z dnia 03.10.2008r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. Nr 195 , poz. 1198 /.

 

Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany w przypadku ;

 

– zmiany danych  zamieszczonych  w  dowodzie osobistym  w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego zmianę danych / w przypadku  osób przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące /;

 

– uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej  ustalenie tożsamości osoby – niezwłocznie ;

 

– upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu.

 

Ponadto przepisy ustawy przewidują unieważnienie dowodu osobistego przez organ, który go wydał / wójta, burmistrza, prezydenta /;

 

– z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczenia lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego ;

 

– z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu;

 

– z dniem zgonu;

 

– z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;

 

– z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego;

 

– po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych, które zamieszcza ę w dowodzie w razie nie złożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę /w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące/.

 

 

 

Osoby   posiadające   nieważny   dowód   osobisty   będą   miały trudności z załatwieniem spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez ważnego dowodu tożsamości nie będzie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 


 

 

Informujemy, że można już korzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Rudziniec.

Skrzynka znajduje się na Platformie e-usług Publicznych (PeUP).

Wejść na platformę można wpisując do przeglądarki adres: www.sekap.pl , lub klikając w logo SEKAP poniżej

Serwis PeUP służy do kontaktowania się z urzędem i wysyłania wniosków.

Dzięki PeUPowi klient (interesant) może załatwiać sprawy administracyjne przez Internet, bez konieczności pojawiania się w urzędzie osobiście.

W PeUPie tradycyjne papierowe formularze, zostały zastąpione formularzami elektronicznymi. W formularzu elektronicznym należy wprowadzić swoje dane, treść wniosku oraz inne informacje związane ze sprawą, podobnie jak należało to zrobić w formularzach papierowych. Do wypełnienia i wysłania formularza niezbędna jest rejestracja w systemie (czyli założenie skrzynki kontaktowej, a następnie zalogowanie się do niej), oraz posiadanie podpisu elektronicznego (niekwalifikowanego lub kwalifikowanego).