W październiku 2015 roku Gmina Rudziniec zakończyła realizację projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bojszowie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.

Fundusze Europejskie wspierają rozwój infrastrukturalny, gospodarczy i społeczny słabiej rozwiniętych krajów Unii, w tym Polski.
Określone pule środków są przyznawane na realizację planów inwestycyjnych w tak zwanych perspektywach finansowych – aktualna perspektywa przypada na lata 2014 -2020.    

Uczestnictwo Gminy Rudziniec w projekcie „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” przyniosło efekt w postaci trzech punktów publicznego dostępu do internetu na terenie gminy.