plakat Nasz powiat i Miasto Pyskowice zapraszają do udziału w XVIII Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym 2017.

info

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudziniec

31 grudnia 2017 r. kończy się okres obowiązywania dotychczasowej umowy zawartej z firmą Remondis Gliwice Sp. z o. o. na odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rudziniec.

bukiet

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty
oraz Wszyscy, którym bliska jest oświata w Gminie Rudziniec

info Urząd Gminy w Rudzińcu przypomina, iż każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub w całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczenia obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

 hpa Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje o ponownym zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

plakat
W dniu 16 października br. odbędzie się dzień otwarty dla nauczycieli w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu.

info Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.