plakat

Kampania pod hasłem "Mam czas rozmawiać" o charakterze edukacyjno -profilaktycznym, skierowana do rodziny wielopokoleniowej.

>>informacja prasowa<<

info

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia ankiety skierowanej do: Beneficjentów, Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz mieszkańców naszego regionu.

plakat
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza na spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe dla Beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

bukiet Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 13 listopada 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wydrukowanie książki "Z dziejów Gminy Rudziniec - Sport w Pławniowicach 1947-2017"" złożona przez ULKS Pławniowice, ul. Gliwicka 107, 44-171 Pławniowice.

>>informacja<<

 

info

4 grudnia 2017 r. serdecznie zapraszamy wszystkich górników na dzień otwarty do siedziby Oddziału ZUS w Zabrzu oraz Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach.

info

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Termin realizacji zadania: 15.12.2017 r. - 31.12.2017 r.

>>ogłoszenie<<