Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Gmina Miasteczko Śląskie zapraszają na imprezę pn. "Święto Lasu - Rowerowe Zakończenie Lata", która odbędzie się 26 sierpnia 2017 r. w Miasteczku Śląskim.

LKS Ślązak Bycina zaprasza na Festyn Sportowy, który odbędzie się w dniach 12.08.-13.08.2017 r.

Urząd Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17.00 uruchomione zostaną syreny alarmowe, których sygnał uczci 73 rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego.

Będzie to równocześnie wojewódzki test sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach testu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.
Podstawowym celem Programu Ograniczenia Emisji jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, zabudowę instalacji solarnych i fotowoltaicznych, termoizolację obiektów przy udziale środków finansowych Gminy i WFOŚiGW w Katowicach.

 

Informujemy o trwających badaniach ankietowych przeprowadzanych przez GUS. Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet oraz wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem. Na terenie województwa śląskiego badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

Szczegóły znajdują się na >>PLAKACIE<<

 

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Śpiewające fortepiany - koncertowo i z humorem" złożona przez Ośrodek Edukacyjno - Formacyjny diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo - Parkowy, 44-171 Pławniowice, ul. Gliwicka 46.

>>informacja<<

MAMY METROPOLIĘ. RUDZINIEC W METROPOLII, CO TO OZNACZA ?

Film o korzyściach z powołania związku metropolitalnego
https://www.youtube.com/watch?v=AEhXAvw0Qkw

Podstawowe informacje o związku metropolitalnym
http://www.gzm.org.pl/project/s,85.htm