W  miesiącach  maju i czerwcu  2017 r.  uczniowie  kl. III Szkoły Podstawowej w Bojszowie, Bycinie i Poniszowicach realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną  szkołę”.

>>Treść ogłoszenia<<

Zawiadamia się, że w dniu 30 maja 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

Od 20 maja br. podczas przekazywania wniosku CEIDG-1 można jednocześnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zmienić dane albo wyrejestrować się z ubezpieczeń w ZUS.

 

 

Starostwo Powiatowe w Gliwicach wraz z Gminą Sośnicowice zapraszają na Rajd Rowerowy po Powiecie Gliwickim z metą na Ziemi Sośnicowickiej, który odbędzie się 10 czerwca br.

Informacja dotycząca rekrutacji  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rudziniec

>>informacja<<

 

Informacja Wójta Gminy Rudziniec o wynikach konsultacji w sprawie wejścia Gminy Rudziniec w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa  w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Informujemy, iż od dnia 20.05.2017r. obowiązują nowe formularze Wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG-1.

Nowe formularze CEIDG-1 wraz z załącznikami dostępne w zakładce: URZĄD GMINY/DOKUMENTY DO POBRANIA