Zbliża się wyjątkowe wydarzenie kulinarne! XII Festiwal Śląskie Smaki odbędzie się 11 czerwca w Koszęcinie, ul. Zamkowa 3, siedziba Zespołu "Śląsk".

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 29 maja 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wychowanie przez sport - Gminny Turniej Trampkarzy w piłce nożnej" złożona przez Ludowy Klub Sportowy Start Kleszczów, 44-164 Kleszczów ul. Sportowa 17.

>>informacja<<

 

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Wójt Gminy Rudziniec pragnie przekazać Wszystkim Pracownikom Samorządowym wyrazy uznania za trudną, odpowiedzialną i wymagającą fachowości pracę, jaką wykonujecie na rzecz środowiska lokalnego.

Wójt Gminy Rudziniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rudziniec w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin realizacji zadania: 01.07.2017 r. - 31.12.2017 r.

>>ogłoszenie<<

 

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 23 maja 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Bieg 700-lecia Pławniowic" złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Pławniowice, 44-171 Pławniowice ul. Gliwicka 107.

>>informacja<<

 

Dnia 19 maja 2017 r. (piątek) - na zaproszenie p. Anny Hetman, Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój - odbyła się w Jastrzębiu-Zdroju XLII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego).