info

Urząd Gminy w Rudzińcu zaprasza mieszkańców Gminy na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków na dofinansowanie budowy paneli fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych. Spotkanie odbędzie się:

  • w dniu 18.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Poniszowicach;
  • w dniu 19.12.2017 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

info

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Rudziniec, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rudziniec.

ogloszenie

 

oswiadczenie
ogloszenie
W związku z przystąpieniem przez Gminę Rudziniec do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2023, zwracamy się z prośbą o pomoc we wskazaniu tych terenów naszej gminy, które powinny zostać objęte procesami rewitalizacji. Badanie sondażowe pomoże także wyłonić propozycje rozwiązań rewitalizacyjnych dla gminy.

Najważniejszym elementem każdego programu rewitalizacji są odpowiednio zdiagnozowane problemy, potencjały oraz potrzeby obszaru do rewitalizacji oraz projekty, które mają służyć wyprowadzeniu obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysowego. Informacje na temat działań rewitalizacyjnych są kluczowym elementem w programie i umożliwiają przystąpienie do procesu aplikowania o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz pozyskanie innych dotacji.