Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: SILNY WIATR  od godz. 15:00 dnia 18.01.2018 do godz. 09:00 dnia 19.01.2018

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 8<<<

 

Zawiadamia się, że w dniu 23 stycznia 2018 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 25 stycznia 2018 r., godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Urząd Gminy w Rudzińcu informuje, że od 15 stycznia 2018 r. pracownicy firmy DMP Sp. z o. o., w godzinach popołudniowych będą przeprowadzać oględziny nieruchomości mieszkańców, którzy złożyli ankiety dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych.

info

Informuje się, że w 2017 roku upłynął termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2007 r. z okresem ważności na 10 lat.

info

Przypominamy przedsiębiorcom  prowadzącym  sprzedaż  napojów  alkoholowych,  iż z dniem 31 stycznia 2018 r. upływa termin złożenia  oświadczenia o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 i wniesienia opłaty (rata I) za korzystanie z zezwoleń w  roku 2018.

gazyfikacja

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek Klienta złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. Zasady przyłączania są regulowane ustawą Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi, z których podstawowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1059).