Przypominamy  przedsiębiorcom  prowadzącym  sprzedaż  napojów  alkoholowych,  iż  z  dniem 31 stycznia 2016  roku   upływa   termin   złożenia  oświadczenia o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2015 i wniesienia opłaty (rata I) za korzystanie z zezwoleń  w  roku  2016 .

Z uwagi na fakt, iż dzień 31 stycznia  w 2016 r. wypada w niedzielę (dzień wolny od pracy), w/w czynności należy  wykonać z wyprzedzeniem tj. do dnia 29 stycznia 2016 r

Opłatę  w  należnej  wysokości  wnosi się gotówką w kasie Urzędu lub bezgotówkowo – wg rodzajów aktualnych zezwoleń ze wskazaniem rodzaju opłaty - na rachunek bankowy Urzędu:
Orzesko-Knurowski B.S.O/Toszek  nr  32 8454 1024 2008 0041 4588 002

 

           >>> WZÓR OŚWIADCZENIA ZA ROK 2015 <<<

W związku z podpisaniem przez Gminę Rudziniec umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy z firmą A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o, prosimy o zapoznanie się z harmonogramem odbioru pojemników na śmieci firmy REMONDIS wraz z odpadami z miesiąca grudnia 2015 r.

 

>>> HARMONOGRAM ODBIORU POJEMNIKÓW - REMONDIS <<<

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec w roku 2016

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) Urząd Gminy w Rudzińcu będzie nieczynny.

Natomiast w dniu 31 grudnia 2015 r. (czwartek) Urząd Gminy w Rudzińcu będzie czynny w godz. od 7:30 do 15:30.

 

Urząd Gminy Rudziniec przedstawia sprawozdanie z konsultacji których przedmiotem był projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. 

              >>> SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI <<<

 

Urząd Gminy w Rudzińcu informuje o podjęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół z terenu Gminy Rudziniec prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.       

          >>> OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH <<<