ogloszenie

 

oswiadczenie
ogloszenie
W związku z przystąpieniem przez Gminę Rudziniec do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2023, zwracamy się z prośbą o pomoc we wskazaniu tych terenów naszej gminy, które powinny zostać objęte procesami rewitalizacji. Badanie sondażowe pomoże także wyłonić propozycje rozwiązań rewitalizacyjnych dla gminy.

Najważniejszym elementem każdego programu rewitalizacji są odpowiednio zdiagnozowane problemy, potencjały oraz potrzeby obszaru do rewitalizacji oraz projekty, które mają służyć wyprowadzeniu obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysowego. Informacje na temat działań rewitalizacyjnych są kluczowym elementem w programie i umożliwiają przystąpienie do procesu aplikowania o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz pozyskanie innych dotacji.

Z okazji Barbórki pragnę złożyć wszystkim
Górnikom i Pracownikom Kopalń
życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości
w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

Niech Święta Barbara nieustannie otacza
Was i Wasze Rodziny opieką
zapewniając poczucie bezpieczeństwa
i pewność dnia jutrzejszego.

 Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Rudziniec
Krzysztof Obrzut

plakat Urząd Gminy w Rudzińcu zaprasza na spotkanie dotyczące konsultacji granic obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji, które odbędzie się dnia 5 grudnia br. o godz. 17.00 w w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.