Uczniowie klasy VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie pod opieką p. Bożeny Kaczmarczyk przygotowywali prace na Powiatowy Konkurs Literacki pt. „Opowieści rodzinne” organizowany przez ZSP w Świbiu oraz Powiat Gliwicki. Każda z prac konkursowych była oryginalna i zawierała ciekawe ujęcie tematyki zasygnalizowanej w tytule konkursu. Jest nam niezmiernie miło powiadomić Was, że jeden z tekstów w sposób szczególny zauroczył również komisję, która postanowiła przyznać wyróżnienie Julii Liszce. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Wójt Gminy Rudziniec serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie NA OPRACOWANIE LOGO GMINY RUDZINIEC.

Prace konkursowe należy nadesłać przesyłką poleconą na adres Urzędu Gminy Rudziniec do dnia 19.06.2017 r. (nie obowiązuje data stempla pocztowego) lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Rudziniec do godz. 15.00, do dnia 19.06.2017 r.

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Rada Sołecka, Radni Sołectwa Rudno, Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudnie oraz Klub Sportowy LKS Młodość Rudno serdecznie zapraszają wszystkie dzieci z miejscowości Rudno na festyn z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 1 czerwca br. na boisku LKS Młodość Rudno. Rozpoczęcie godz. 10.00.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach wraz z Gminą Pilchowice zapraszają do wzięcia udziału w VII Biegu Ulicznym im. ks. Konstantego Damrota, który odbędzie się 24 czerwca br. w Pilchowicach.

W  miesiącach  maju  2017 r.  uczniowie  kl. III Szkoły Podstawowej w Pławniowicach realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną  szkołę”.

>>Treść ogłoszenia<<

Centrum Kultury "Zamek w Toszku" zaprasza na XII Brewerie Toszeckie i II Noc Muzeów, które odbędą się 20 maja br. na Zamku w Toszku.

Wojewódzka Komisja Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich działająca przy Śląskim Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach zaprasza wszystkie miasta i gminy województwa śląskiego do wspólnej, sportowej rywalizacji i aktywności ruchowej w różnych formach w ramach XXIII Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2017 r.