plakat 19 listopada w Domu Kultury Knurów-Szczygłowice (ul. Górnicza 1) odbędzie się Międzynarodowy Przegląd Chórów Powiatu Gliwickiego. Początek o godz. 16.00.

info

Wójt Gminy Rudziniec informuje, że w dniu 13 października 2017 r. do Urzędu Gminy Rudziniec wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Turniej skata o puchar Wójta Gminy Rudziniec" złożona przez LKS Ślązak Bycina, 44-120 Bycina ul. Pyskowica. 

>>informacja<<

 

info Wszystkie osoby zainteresowane zakupem biletu okresowego w komunikacji gminnej Rudziniec informujemy o planowanych godzinach otwarcia kasy biletowej zlokalizowanej na dworcu kolejowym w Gliwicach:
- w dniach 30 i 31 października w godzinach od 5:00 do 16:00
- w dniach 02 i 03 listopada w godzinach od 5:00 do 16:00
- od 06 listopada w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 16:00."

 

info Na początku pojawił się pomysł… Pomysł organizacji konkursu ogólnopolskiego, który niczym ziarenko rzucone na urodzajny grunt, zaczął kiełkować. Z czasem rozrósł się. Teraz jest już całkiem sporych rozmiarów… Aż trudno w to uwierzyć, ale piąta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologiczno-Artystycznego „Magiczny świat zabawek” już za nami!

plakat XIV Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego odbędzie się 4 listopada w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowicach (ul. Szkolna 6).

info

Szanowni Rolnicy!

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o podjętej decyzji wykupienia przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników polisy ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

info

Zawiadamia się, iż w dniu 26 października 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.