info

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu informuje, iż z dniem 2 października 2017 r. następuje zmiana siedziby oraz nazwy ośrodka na:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu
z siedzibą w Pławniowicach

ul. Gliwicka 50
44-171 Pławniowice

info Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnie zaprasza uczniów klas IV-VII szkół podstawowych woj. śląskiego i opolskiego do wzięcia udziału w konkursie przyrodniczym "Piękno Nadleśnictwa Rudziniec: drzewa i krzewy!"

Wywóz odbędzie się w godz. 6:00-22:00 Prosimy, aby odpady wystawić do godz. 6:00 w dniu wywozu.

W  okresie od 17.09.2017 r. do 30.09.2017 r. uczniowie  kl. III Szkoły Podstawowej w Rudzińcu oraz Szkoły Podstawowej w Bojszowie realizują program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej w trakcie wyjazdu śródrocznego na tzw. „zieloną  szkołę”.

>>Treść ogłoszenia<<

 

 

Zawiadamia się, iż w dniu 21 września 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 19 września 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info Od września do listopada 2017 r. zostanie przeprowadzona ankieta - jak mieszkańcy metropolii przemieszczają się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.