info

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rudziniec z zakresu: "Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej"

>>informacja<<

info

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Rudziniec na rok 2018.

>>harmonogram<<

 

info

Zawiadamia się, iż w dniu 21 grudnia 2017 r., o godz. 15.30 odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Rudziniec, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Zawiadamia się, że w dniu 19 grudnia 2017 r., godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, w sali konferencyjnej nr 05 Urzędu Gminy Rudziniec, przy ul. Gliwickiej 26.

info

Po dokonaniu ponownej analizy wyłonionej w konkursie pracy oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami autora wybranego projektu, wobec ujawnionych okoliczności  niespełnienia zasad regulaminu konkursu określonych Zarządzeniem Wójta Gminy Rudziniec unieważnia się rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej dla Gminy Rudziniec w postaci logotypu promocyjnego.

Laureat konkursu został zobowiązany do zwrotu nagrody wraz z przyznanym wynagrodzeniem.

Komisja Konkursowa przystąpi do ponownej oceny nadesłanych prac konkursowych.

                                                                    Wójt Gminy Rudziniec
                                                                        Krzysztof Obrzut

 

ostrzezenie

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa śląskiego.

>>prognoza<<

 

info Mając na uwadze konieczność ograniczenia zanieczyszczenia w gminie, podjęto decyzję o pozyskaniu dofinansowania i udostępnieniu w 2018 r. i latach następnych wsparcia dla mieszkańców na wymianę niskosprawnych pieców i kotłów węglowych na nowe i ekologiczne urządzenia.