info

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rudziniec

31 grudnia 2017 r. kończy się okres obowiązywania dotychczasowej umowy zawartej z firmą Remondis Gliwice Sp. z o. o. na odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rudziniec.

bukiet

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty
oraz Wszyscy, którym bliska jest oświata w Gminie Rudziniec

info Urząd Gminy w Rudzińcu przypomina, iż każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub w całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczenia obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

 hpa Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje o ponownym zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

plakat
W dniu 16 października br. odbędzie się dzień otwarty dla nauczycieli w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW wydało ostrzeżenie dotyczące wystąpienia na terenie województwa śląskiego zjawiska: SILNY WIATR od godz. 17:00 dnia 10.10.2017 do godz. 02:00 dnia 06.10.2017

>>> OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 116<<<

 

info Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.